آدرس: تهران م رازی خ جوادیان پلاک ۷۷

 

کدپستی: ۱۳۳۵۸۹۶۷۴۴

 

تلفن: ۲۱۵۵۴۷۳۱۴۹

 

تلفن همراه بهزاد ملکی راد: ۰۹۳۸۲۸۴۰۲۷۲

 

ایمیل:  info@pakberan.com