حراج! BENZ XMX 815
BENZ XMX 815

بنز ۸۱۵ مانیتودار

رنگ قرمز متالیک

مناسب برای ۱ تا ۵ سال

not rated 1,790,000 تومان 1,780,000 تومان اطلاعات بیشتر