باطری شارژی۵
باطری شارژی۵

قویترین باطری موجود برای ماشینهای شارژی

قابل نصب روی ماشینهایی که باطری ۷ آمپر دارند را داراست

not rated 300,000 تومان اطلاعات بیشتر